Pint (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Conversion

Convert Pint (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) by entering the Pint (U.S. liquid) (liq pt) value in the calculator form. liq pt to oz conversion.

liq pt to oz Converter

1 liq pt = 16.000001 oz

Fluid Ounces (U.S.) to Pint (U.S. liquid) Conversion

Pint (U.S. liquid) volume unit is equal to 16.000001 Fluid Ounces (U.S.).

How Many Fluid Ounces (U.S.) in a Pint (U.S. liquid)

There are 16.000001 Fluid Ounces (U.S.) in a Pint (U.S. liquid).

Conversion Factors for Fluid Ounces (U.S.) and Pint (U.S. liquid)

Volume UnitSymbolFactor
Pint (U.S. liquid) liq pt 4.731765 × 10 -4
Fluid Ounces (U.S.) oz 2.957353 × 10 -5

Pint (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Calculation

We calculate the base unit equivalent of Pint (U.S. liquid) and Fluid Ounces (U.S.) with the base unit factor of volume cubic meter.

1 liq pt = 4.731765 * 10-4 m³
1 oz = 2.957353 * 10-5 m³
1 oz = 2.957353E-5 m³

1 m³ = (1/2.957353E-5) oz
1 m³ = 33814.022201611 oz

1 liq pt = 4.731765 * 10-4 * 33814.022201611 oz
1 liq pt = 16.00000067628 oz

Pint (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Conversion Table

Pint (U.S. liquid)Fluid Ounces (U.S.)
1 liq pt16.000001 oz
2 liq pt32.000002 oz
3 liq pt48.000003 oz
4 liq pt64.000004 oz
5 liq pt80.000005 oz
6 liq pt96.000006 oz
7 liq pt112.000007 oz
8 liq pt128.000008 oz
9 liq pt144.000009 oz
10 liq pt160.00001 oz
11 liq pt176.000011 oz
12 liq pt192.000012 oz
13 liq pt208.000013 oz
14 liq pt224.000014 oz
15 liq pt240.000015 oz
16 liq pt256.000016 oz
17 liq pt272.000017 oz
18 liq pt288.000018 oz
19 liq pt304.000019 oz
20 liq pt320.00002 oz

Abbreviations

Pint (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Conversion

Related Volume Conversions

List all Pint (U.S. liquid) Conversions »