Pint (U.S. liquid) to Gallons (Imperial) Conversion

Convert Pint (U.S. liquid) to Gallons (Imperial) by entering the Pint (U.S. liquid) (liq pt) value in the calculator form. liq pt to gal conversion.

liq pt to gal Converter

1 liq pt = 0.104084 gal

Gallons (Imperial) to Pint (U.S. liquid) Conversion

Pint (U.S. liquid) volume unit is equal to 0.104084 Gallons (Imperial).

How Many Gallons (Imperial) in a Pint (U.S. liquid)

There are 0.104084 Gallons (Imperial) in a Pint (U.S. liquid).

Conversion Factors for Gallons (Imperial) and Pint (U.S. liquid)

Volume UnitSymbolFactor
Pint (U.S. liquid) liq pt 4.731765 × 10 -4
Gallons (Imperial) gal 4.54609 × 10 -3

Pint (U.S. liquid) to Gallons (Imperial) Calculation

We calculate the base unit equivalent of Pint (U.S. liquid) and Gallons (Imperial) with the base unit factor of volume cubic meter.

1 liq pt = 4.731765 * 10-4 m³
1 gal = 4.54609 * 10-3 m³
1 gal = 0.00454609 m³

1 m³ = (1/0.00454609) gal
1 m³ = 219.96924829909 gal

1 liq pt = 4.731765 * 10-4 * 219.96924829909 gal
1 liq pt = 0.10408427901779 gal

Pint (U.S. liquid) to Gallons (Imperial) Conversion Table

Pint (U.S. liquid)Gallons (Imperial)
1 liq pt0.104084 gal
10 liq pt1.04084 gal
20 liq pt2.08168 gal
30 liq pt3.12252 gal
40 liq pt4.16336 gal
50 liq pt5.2042 gal
60 liq pt6.24504 gal
70 liq pt7.28588 gal
80 liq pt8.32672 gal
90 liq pt9.36756 gal
100 liq pt10.4084 gal
110 liq pt11.44924 gal
120 liq pt12.49008 gal
130 liq pt13.53092 gal
140 liq pt14.57176 gal
150 liq pt15.6126 gal
160 liq pt16.65344 gal
170 liq pt17.69428 gal
180 liq pt18.73512 gal
190 liq pt19.77596 gal
200 liq pt20.8168 gal

Abbreviations

Pint (U.S. liquid) to Gallons (Imperial) Conversion

Related Volume Conversions

List all Pint (U.S. liquid) Conversions »