Quart (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Conversion

Convert Quart (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) by entering the Quart (U.S. liquid) (liq qt) value in the calculator form. liq qt to oz conversion.

liq qt to oz Converter

1 liq qt = 31.999998 oz

Fluid Ounces (U.S.) to Quart (U.S. liquid) Conversion

Quart (U.S. liquid) volume unit is equal to 31.999998 Fluid Ounces (U.S.).

How Many Fluid Ounces (U.S.) in a Quart (U.S. liquid)

There are 31.999998 Fluid Ounces (U.S.) in a Quart (U.S. liquid).

Conversion Factors for Fluid Ounces (U.S.) and Quart (U.S. liquid)

Volume UnitSymbolFactor
Quart (U.S. liquid) liq qt 9.463529 × 10 -4
Fluid Ounces (U.S.) oz 2.957353 × 10 -5

Quart (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Calculation

We calculate the base unit equivalent of Quart (U.S. liquid) and Fluid Ounces (U.S.) with the base unit factor of volume cubic meter.

1 liq qt = 9.463529 * 10-4 m³
1 oz = 2.957353 * 10-5 m³
1 oz = 2.957353E-5 m³

1 m³ = (1/2.957353E-5) oz
1 m³ = 33814.022201611 oz

1 liq qt = 9.463529 * 10-4 * 33814.022201611 oz
1 liq qt = 31.999997971159 oz

Quart (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Conversion Table

Quart (U.S. liquid)Fluid Ounces (U.S.)
1 liq qt31.999998 oz
2 liq qt63.999996 oz
3 liq qt95.999994 oz
4 liq qt127.999992 oz
5 liq qt159.99999 oz
6 liq qt191.999988 oz
7 liq qt223.999986 oz
8 liq qt255.999984 oz
9 liq qt287.999982 oz
10 liq qt319.99998 oz
11 liq qt351.999978 oz
12 liq qt383.999976 oz
13 liq qt415.999974 oz
14 liq qt447.999972 oz
15 liq qt479.99997 oz
16 liq qt511.999968 oz
17 liq qt543.999966 oz
18 liq qt575.999964 oz
19 liq qt607.999962 oz
20 liq qt639.99996 oz

Abbreviations

Quart (U.S. liquid) to Fluid Ounces (U.S.) Conversion

Related Volume Conversions

List all Quart (U.S. liquid) Conversions »